Grób Sł. Bożego ks. Franciszka

Zbliża się 28 rocznica śmierci Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, dlatego kilka słów o miejscu gdzie jest grób założyciela oazy.

Nowy krościeński kościół parafialny pod wezwaniem Chrystusa Dobrego Pasterza – ze spadzistym, czerwonym dachem i strzelistą wieżą – jest dobrze widoczny nie tylko z Kopiej Górki, ale i z niemal wszystkich okolicznych szczytów. Gdy ks. Blachnicki rozpoczynał swoją działalność w Krościenku nad Dunajcem, na tym miejscu stała kaplica Dobrego Pasterza pełniąca funkcję kościoła parafialnego. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych była ona miejscem codziennych Mszy Świętych grup oazowych przeżywających rekolekcje w Krościenku. Prace przy budowie nowego kościoła rozpoczęto w sierpniu 1982 roku, a w maju 1998 roku ks. bp Wiktor Skworc, ordynariusz diecezji tarnowskiej, dokonał jego konsekracji. Czytaj dalej

DOMEK

Za dzwonnicą, z lewej strony centralnego domu stoi „domek” zbudowany z jasnego drewna. Mieszczą się w nim Diakonia Słowa, Diakonia Środków Przekazu i Stanica nr 1 Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Zadaniem każdej stanicy jest formowanie członków Krucjaty i szerzenie jej idei przez różnego rodzaju akcje. Stanica nr 1 w Krościeńku czyni to, wydając pismo Krucjaty Wyzwolenia Człowieka pt. „Eleuteria” oraz prowadząc różnego rodzaju rekolekcje, kursy, warsztaty dla osób pragnących nieść wyzwolenie innym. Pracuje w niej zespół diakonii wyzwolenia, któremu przewodniczy Moderator Krajowy KWC. Tu można zasięgnąć informacji, wyjaśnić wątpliwości, prosić o radę i pomoc, zgłaszać propozycje działań i składać świadectwo czynów wyzwolenia. W tej stanicy przechowywana jest pierwsza Księga Czynów Wyzwolenia, do której swoje błogosławieństwo wpisał Jan Paweł II. Uczynił to podczas swojej pierwszej piejgrzymki do ojczyzny, 7 czerwca 1979 roku w Oświęcimiu, po wyjściu z celi o. Maksymiliana Kolbego. Księga zawiera nazwiska członków- założycieli Krucjaty. Jest znakiem daru Ruchu Światło Życie dla Jana Pawła II, daru który trwa i rozwija się. W czasie Godziny Odpowiedzialności i Misji podczas Dnia Wspólnoty każdego turnusu tę księgę-symbol wnosi się uroczyście do zgromadzenia- do niej wkładają swoje deklaracje przynależności nowi członkowie Krucjaty.

 

Wieczernik – miejsce wydarzeń.

Wieczernik św. Jana Pawła II, chociaż ma kształt amfiteatru, jest jednak miejscem sprawowania liturgii. Każdego roku kilkakrotnie zapełnia się ludźmi. Dzieje się to w wigilię Zesłania Ducha Świętego i w samą tę uroczystość, gdy na czuwaniu wigilijnym i na Eucharystii gromadzi się kilkaset osób, których Namiot Światła już nie może pomieścić.

Podczas nieszporów wigilii uroczystości Zesłania Ducha Świętego osoby dorosłe, które chcą przejąć cząstkę odpowiedzialności za Kościół i Ruch Światło-Życie przez włączenie się do Stowarzyszenia Diakonia Światło-Życie, otrzymują błogosławieństwo i misję. Osoby te podejmują posługę (diakonię) na różnych odcinkach działalności Ruchu i całego Kościoła, angażując się w ewangelizację, działalność społeczną czy podejmując jakąkolwiek inną diakonię na rzecz budowania Kościoła i przemiany społeczeństwa. Natomiast w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, podczas jutrzni, otrzymują błogosławieństwo i misję do posługi w Ruchu nowi animatorzy. Są to osoby, które, przeżywszy w Ruchu pełną formację podstawową, rozpoznały, że ich powołaniem w Kościele jest towarzyszenie innym w ich wzrastaniu ku dojrzałej wierze.

Wieczernik – wystrój.

Okoliczności powstania Wieczernika Jana Pawła II zdecydowały o jego wystroju. Drewniane podium z metalową konstrukcją, na którym umieszczony jest ołtarz, ma przypominać łódź. Na jej żaglach widnieje herb Krucjaty Wyzwolenia Człowieka: krzyż z podpisanymi pod nim literami „M”- z prawej strony i „m”- z lewej strony. „M”-oznacza Maryję, „m” to „my”, czyli uczestnicy Ruchu Światło-Życie, członkowie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka; razem z Maryją stają pod krzyżem Chrystusa, pragną tę wolność głosić innym, stawać solidarnie przy ludziach w różny sposób zniewolonych, szerzyć nową kulturę, w której prawdziwymi wartościami są osoba i wspólnota, upowszechniać naukę społeczną Kościoła.

Herb Krucjaty nawiązuję do papieskiego herbu Jana Pawła II: krzyża z literą „M”. W zawołaniu Krucjaty: „ Nie lękajcie się” znajdują się słowa wielokrotnie wypowiadane przez Ojca Świętego do różnych zgromadzeń podczas jego licznych podróży apostolskich. Krucjata jest nie tylko odpowiedzią na apel papieża do rodaków, ale pragnie, podobnie jak Ruch Światło-Życie, wsłuchiwać się w nauczanie Kościoła i wprowadzać je z życie.

 

Sakralny charakter Wieczernika.

Dla podkreślenia sakralnego charakteru Wieczernika św. Jana Pawła II otoczono go stacjami drogi krzyżowej: stacja I znajduje się na dole, przy wejściu do Wieczernika od strony domu Centrum, a ku następnym stacjom należy skierować się schodami w górę, prawą stroną Wieczernika. Krzyż na maszcie za ołtarzem to stacja XII – Śmierć Pana Jezusa. Stacja XIV (złożenie do grobu Pana Jezusa) znajduje się na skarpie nad drogą wjazdową na Kopią Górkę – to prosta kamienna płyta z napisem „Wstał, nie ma Go Tu”.

Między ostatnią stacją drogi krzyżowej a domem stanęła w roku 1999 dzwonnica. Dzwon został ufundowany dla upamiętnienia Wielkiego Jubileuszu 2000-lecia narodzin Chrystusa i z okazji sprowadzenia doczesnych szczątków sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego do ojczyzny, do Krościenka.

Wieczernik – impuls do powstania.

Gdy w roku 1979 stało się wiadome, że papież św. Jan Paweł II odwiedzi ojczyznę, w Krościenku, oprócz przygotowań duchowych, rozpoczęły się jeszcze inne przygotowania do spotkania uczestników Ruchu z Ojcem Świętym; na stoku Kopiej Górki powstał amfiteatr, który może pomieścić 3000 osób. Ks. Franciszek Blachnicki miał nadzieję, że spotkanie papieża z oazowiczami będzie miało miejsce w Krościenku. Spodziewał się, że papież przyleci z Krakowa helikopterem, wyląduje na szczycie Kopiej Górki i zejdzie do zgromadzonych na Wieczerniku specjalnie przygotowanymi schodami. Pan Bóg zrządził inaczej. Spotkanie miało miejsce na lotnisku sportowym w Nowym Targu, 8 czerwca 1979 roku. Wcześniej, 7 czerwca wieczorem, w Wieczerniku odbyło się nabożeństwo rozpoczynające pielgrzymkę, po czym ponad 2000 osób wyruszyło pieszo do Nowego Targu, aby następnego dnia spotkać się z Janem Pawłem II. Moment spotkania był okazją do publicznego proklamowania Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Impulsem do podjęcia przez Ruch Światło-Życie diakonii wyzwolenia i do zainicjowania Krucjaty Wyzwolenia Człowieka był wybór kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową i jego wezwanie do Polaków o przeciwstawianie się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa, co czasem może aż zagrażać jego egzystencji i dobru wspólnemu, co może umniejszać jego wkład do wspólnego skarbca ludzkości, narodów chrześcijańskich, Chrystusowego Kościoła. Jej celem jest ratowanie człowieka i narodu z różnych zniewoleń i zagrożeń. Prawdziwego wyzwolenia człowieka może dokonać tylko Chrystus mocą swego Ducha, dlatego Krucjata widzi swoją działalność w kontynuowaniu misji Chrystusa prowadzącego ludzi do życia w wolności dzieci Bożych. To dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka było darem Ruchu Światło-Życie dla Jana Pawła II podczas jego pierwszej pielgrzymki do Polski.

Krzyż na Kopiej Górce

Krzyż , który dzisiaj wznosi się na Kopiej Górce, stanął tu w 1984 roku po śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. Postawiono go w tym samym miejscu, gdzie wcześniej swój krzyż umieścili członkowie Solidarności przeżuwający w 1981 swoje rekolekcje w Centrum Światło- Życie. Zaprosił ich do oazy ks. Franciszek Blachnicki, gdy w grudniu 1980 roku prowadził rekolekcje ewangelizacyjne dla stoczniowców w Gdyni. Krzyż Solidarności usunęli jednak „nieznani sprawcy”. Wszystkim zwiedzającym Kopią Górkę proponuję w tym miejscu modlitwę za ludzi, którzy oddawali swoje życie, abyśmy mogli żyć w wolnej ojczyźnie.

 

Od krzyża najlepiej skierować się ku następnym schodom prowadzącym w dół – do Wieczernika Św. Jana Pawła II. Warto udać się ku schodom głównym – stojąc u ich szczytu, można ogarnąć okiem cały obszar Wieczernika oraz przestrzeń poza nim.

Ale o Wieczerniku za tydzień!

 

Szczyt Kopiej Górki

Ze szczytu Kopiej Górki rozciąga się piękny widok na Dunajec i szczyty trzech pasm Karpat otaczających Krościenko: przede wszystkim Beskidu Sądeckiego (za Dunajcem), ale i Pienin (widoczne poprzez drzewa za Wieczernikiem) oraz Gorców (w tę stronę kieruje się droga gruntowa i czerwony szlak którym przez szczyt Marszałka i Lubania można dojść do Turbaczza). Najwyższe wzniesienie na horyzoncie (pasmo Beskidu Sądeckiego, ostatnie wzgórze po lewej stronie) to góra Błyszcz nazywana przez oazowiczów górą Tabor. Jest to miejsce pierwszych oazowych dni wspólnoty. Od początku lat 70- tych uczestniczył w nich również Karol Wojtyła.

 

Najbardziej utkwił wszystkim w pamięci dzień wspólnoty III turnusu oaz w 1972 roku przypadający 16 sierpnia. Po upalnych godzinach przedpołudniowych, kiedy uczestnicy tego spotkania zdobywali Błyszcz, wśród nich ks. Kard. Karol Wojtyła wraz ze swoim kapelanem, ks. Stanisławem Dziwiszem, i z twórcą oaz, ks. Franciszkiem Blachnickim, w czasie sprawowania Eucharystii na szczycie nastąpiła straszna ulewa – Mszy Świętej jednak nie przerwano.

Czytaj dalej

Namiot Światła

Nie tylko bryła Namiotu Światła, ale i poszczególne elementy jego wyposażenia  mają wymowę znaku. Ogromna lampa (400 kg wagi) zawieszona pośrodku sufitu, zbudowana z kolorowego szkła, przypomina słowa z Apokalipsy: Żródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jkby do japisu o przejrzystości kryształu (Ap 21, 11b). Można widzieć w niej symbol „człowieka nowego”, dojrzałego chrześcijanina. Powinien on żyć tak, aby światło, którym w jego wnętrzu jest jezus chrystus, było widoczne na zewnątrz przez jego czyny.

 

Wokół dużej lampy na suficie umieszczono 12 małych światełek. Przypominają one języki ogniste, w postaci których Duch Święty zstąpił na Apostołów w Wieczerniku w dniu Piedziesiątnicy .

Przez długi czas rokrocznie, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, podczas Ćentralnej Oazy Matki właśnie w Namiocie Światła gromadzili się odpowiedzialni Ruchu- moderatorzy i animatorzy- aby we wspólnej modlitwie wypraszać dary Ducha Świętego na czas letnich rekolekcji, zarówno dla uczestników jak i prowadzących. Stąd zabierali oni świece oaz wielkich zapalone od jednej wielkiej świecy roku, dla której przygotowano specjalny brzozowy świecznik.

Czytaj dalej

Namiot Światła cz. I

Namiot Światła to drewniany budynek kryty gontem, postawiony na podmurówce z kamieni z Dunajca, usytuowany nieco dalej za domem, na stoku Kopiej Górki. Został on wzniesiony w 1973 roku jako miejsce gromadzenia się na modlitwę, konferencje, pogodne wieczory. Przeznaczenie tego miejsca i jego wymowę zaplanował założyciel Ruchu, natomiast, forma artystyczna jest dziełem Wiesława Darocha. Budowla ta swoim wyglądem- 8 dużych otworów okiennych i 3 bramy z zamocowanymi na nich bryłami kolorowego szkła- ma przypominać Nową Jerozolimę opisaną w Księdze Apokalipsy św. Jana 21, 9-12. 19-20. 25 .

(opis ten został umieszczony na tablicy stojącej przy schodach prowadzących do Namiotu Światła).

1 2 3

Nowa Jerozolima to symbol Kościoła, a Ruch Światło- Życie stawia sobie za cel budowanie żywych wspólnot Kościoła, realizowanie Kościoła jako wspólnoty wspólnot. „Nowa Jerozolima”  to także nazwa oazy wielkiej, której centrum stanowi Kopia Górka.

A o tym co wewnątrz za tydzień!

Grzegorz Konopacki